Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja

Istorija upravljanja vodama u Mađarskoj se može pratiti do poslednje trećine XIX veka, kada su nastala udruženja za upravljanje vodama i sprečavanje poplava, kako bi se sačuvale lokalne vrednosti. U početku su udruženja radila nezavisno od države, međutim kasnije je država postepeno počela da smatra napore protiv šteta od vode opštim interesom, kako bi ujedinila i spojila intervencije vezane za sprečavanje poplava. Aktivnosti vezane za vodu koje su postajale sve svesnije i organizovanije, od 1948. su postale zadatak države, a 1953. je nastalo jedinstveno upravljanje vodama osnivanjem 11 teritorijalnih vodoprivrednih organizacija. Samostalna direkcija za vodoprivredu Baje je nastala zbog važnosti zadataka upravljanja vodama u ovoj regiji, i osnovana je dve godine nakon već postojećih 11 organizacija, 15. januara 1955. Njene granice na severu su granice županija Bács-Kiskun i Pešta, na istoku prirodna granica koja razdvaja Dunav i Tisu, na zapadu Dunav, a na jugu državna granica. Fluktuacija Dunava je uvek imala velik uticaj na rad Direkcije. U periodu između 1950. i 1980. stanovnike pored reke je pogodilo više velikih poplava, zbog čega je započeo dinamičan razvoj ove oblasti – jačanje nasipa, izgradnja prevodnica, ustava, crpnih stanica i kuća za nadzor brane. U 1980-im i 1990-im godinama je došao „mirniji” period što se tiče fluktuacije Dunava, tako da se količina tehničkih radova velike efikasnosti i unapređenja smanjila. Do 2000-ih godina aktivnosti Direkcije su se prvenstveno odnosile na operativno održavanje postojećih građevina, da bi se pod uticajem poplava i unutrašnjih voda u XXI veku pojavila potreba za novim unapređenjima i ulaganjima. Operativna regija Direkcije istočno od Dunava je ravnica, i obuhvata značajan deo oblasti Podunavlja, Kiškunšag (Mala Kumanija) zaravni i Severno-Bačke zaravni. Najvažniji zadatak u nižim delovima regije je odvođenje štetnih unutrašnjih voda i zadovoljavanje potreba za vodom (prvenstveno za zalivanje), što se može obezbediti u osnovi usklađenim upravljanjem vodama. U višim delovima zaravni zadaci potiču od isušenja područja i rastućih problema koje stvara nedostatak vode. Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja trenutno pomaže upravljanje vodama prilagođeno društvenim potrebama, i kao upravnik vodoprivrednih područja u državnoj svojini, obavlja poslove zaštite od poplava i unutrašnjih voda, kontrole štete vezane za kvalitet vode, upravljanja vodama, korišćenja voda, upravljanja rekom, i obeležavanje, održavanje, upravljanje i razvoj vodenih puteva. http://www.aduvizig.hu