Terenska poseta u okviru projekta BABECA

09 Aug, 2018
U okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan“ (BABECA), održana je terenska poseta na deonicama bajskog kanala u Mađarskoj u blizini mesta Hercegszántó, Nagybaracska, Bátmonostor, Baja, na kojima će se vršiti radovi izmuljivanja. Na terenskoj poseti su učestvovali članovi projektnog tima iz Fonda „Evropski poslovi“ APV, JVP „Vode Vojvodine“, kao i predstavnici mađarskog vodoprivrednog preduzeća ADUVIZIG. Poseta je realizovana u cilju procene stanja na terenu, uoči početka radova. Stručnjaci iz ADUVIZIG-a su predstavili dalji tok radnji i aktivnosti na kanalu tokom projekta.