Projektni sastanak i terenska poseta u Mađarskoj okviru projekta BABECA

21 Oct, 2019
U okviru projekta „Кompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan (BABECA)“, u organizaciji Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja – ADUVIZIG, 21. oktobra 2019. godine, u Baji je održan zajednički sastanak projektnog tima i poseta radovima u oblasti Nađbaračke, na kojoj su učestvovali članovi projektnog tima ADUVIZIG-a, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, kao i programska menadžerka Andrea Seti Furka. Sastanak je ispred ADUVIZIG-a otvorio Žolt Kiralj, menadžer projekta, koji je predstavio napredak radova sa mađarske strane, dok su predstavnici JPV „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ APV predstavili projektne aktivnosti sa srpske strane. Nakon sastanka projektni partneri su posetili prevodnicu Deak Ferenc, gde se nalaze dva teretna vozila nabavljena u okviru projekta, kao i oblast Nađbaračke, gde se vrše radovi izmuljivanja kanala i gde su postavljeni plovni objekti u cilju skupljanja nanosa.