Održana konferencija povodom završetka projekta rekonstukcije kanala Baja-Bezdan

25 Sep, 2020
Svečanom konferencijom na prevodnici Bezdan obeležen je završetak projekta Kompleksno uređenje vodaprivrede područja kanala Baja-Bezdan BABECA. Projekat BABECA – koji se realizuje od 29. septembra 2017. godine – sproveden je u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska- Srbija. Projekat BABECA – čiji je budžet iznosio 8.699.537,91 evra, od kojih je Evropska Unija sufinansirala 7.294.607,21 evra – što je 85 posto ukupne vrednosti projekta – od strateškog je značaja kao projekat iz oblasti sprečavanja rizika od poplava i upravljanja vodama kojim je unapređeno funkcionisanje kanala Baja-Bezdan. Izvršena je rekonstrukcija i rehabilitacija prevodnice Bezdan i prevodnice i ustave Šebešfok u Srbiji, dok je u Mađarskoj izvršena izgradnja platformi za uklanjanje nanosa i rampi za plovila na tri lokaliteta, kao i izmuljivanje deonice kanala Baja–Bezdan u dužini od 5600 m. Projekat je realizovan sa ciljem da se unapredi sistem prekograničnog upravljanja vodama, da se poboljša efikasnost Autonomne pokrajine Vojvodine i Županije Bač-Kiškun u odbrani od poplava, kao i da se poboljšaju neophodni uslovi za druge poslovne aktivnosti. Projektni partneri - Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad u saradnji sa Direkcijom za vodoprivredu Donjeg Podunavlja iz Baje i Fondom „Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine – imali su veliku ekspertizu u oblasti upravljanja vodama i sprečavanju rizika od poplava. “Posle tridesetak godina, omogućena je plovidbena veza između Velikog Bačkog kanala i reke Dunav putem prevodnice Bezdan i veza između Bajskog kanala i Velikog bačkog kanala preko prevodnice Šebešfok. Ništa manje nije značajno reći da su obe prevodnice deo operativnog scenarija, dakle da su na deonici od zajedničkog interesa sa Mađarskom i da smo praktično okončanjem ovih radova unapredili odbranu od poplava.” - izjavio je na svečanosti Slavko Vrndžić, direktor JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad. Prisutnima se obratila i Ivana Đurica, pomoćnica direktorice Fonda „Evropski poslovi" AP Vojvodine, rekavši da solidarnost ima poseban značaj za upravljanje rizikom od poplava što je pokazano kroz odličnu saradnju Srbije i Mađarske na sređivanju kanala Baja-Bezdan. „Prekogranična saradnja između Srbije i Mađarske predstavlja najbolju praksu korišćenja novca iz fondova Evropske unije koji su nam trenutno dostupni, dok projekat BABECA predstavlja najbolju praksu korišćenja uzajamnih potencijala obe zemlje za opštu sinergiju i dobrobit, vodeći računa o sprečavanja rizika od poplava, ciljevima životne sredine i obezbeđujući efikasno i mudro korišćenje resursa“. Sređivanje kanala Baja-Bezdan ima višestruki značaj. Omogućena je lakša plovidba, smanjen je rizik od poplava, a posredno je omogućen kvalitetniji život sa obe strane granice. Dat je zamajac privredi regija Donjeg Podunavlja u Mađarskoj i Gornjeg Podunavlja u Srbiji. Radovi koji su realizovani projektom pozitivno utiču na uslove života građana, razvoj lokalnog područja, privredne aktere iz oblasti obuhvaćene projektom, zaposlene u nadležnim vodoprivrednim organizacijama, na turiste, kao i na kretanje ljudi i robe između Mađarske i Srbije i Srbije i drugih zemalja. Svečanoj konferenciji povodom uspešno sprovedenog projekta prisustvovali su pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović, gradonačelnik Sombora Antonije Ratković, direktor Razvojne agencije Vojvodine Nikola Žeželj, kao i drugi predstavnici pokrajinskih i lokalnih institucija.